Tørring Indremission

Andagt - Forår 2014

 

 Gud ønsker at give os styrke og kraft

Ser du, hvor rig du er? Jesus tilbyder os sit nærvær - det er et tilbud. Vi skal vælge, at ville være i Jesu nærvær. Være stille med ham. 

I salme 46, v. 2 står der: 

"Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde, som hjælp i trængsler"

Gud ønsker at være vor tilflugt og give os styrke, men vi skal selv vælge at søge tilflugt og styrke hos Ham. Gud ønsker også at udruste os til de opgaver, der venter os hver dag. 

Bibelen er fyldt af rigtig mange løfter til os mennesker, men vi får kun glæde af disse løfter, når vi tør tage dem til os og gå på dem. Gud har lovet at udruste os, men nogle gange kan det være nemmere at se andres rustning end sin egen. Det er ikke nødvendigvis let at skulle søge ind i Guds nærvær, og det at bede Ham tydeliggøre de evner og opgaver, han har til mig den enkelte, kan forpligte...  Og hvad sender Han mig så ud i? Måske bliver jeg sendt ud på dybt vand, hvor der er alt andet end trygt. 

Gud har lovet at være med og han har lovet at velsigne os, så vi kan være til velsignelse der, hvor vi er sat. Det kræver, at vi søger vores tilflugt og styrke hos Ham.  At vi søger ind i Hans nærvær.

"Oh, Jesus, åben du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er" 
(citat fra sang i Hjemlandstoner nr. 403)

 

Har du set, hvor rig, du er? Hvad han har at give netop dig?  

Skrevet af Anna Mette Hansen