Fordi vi har Gud som far, er vi alle som en stor familie.

Derfor er Familieaften for alle.

Disse aftner er tilrettelagt med henblik på de yngste i familien.

Guds ord vil blive forkyndt, så̊ det er forståeligt for børn og vi vil synge en del sange med fagter, der understreger det, vi synger.

Klik her for at hente et detajleret program.